TSUKANOV FAMILY FOUNDATION

Moscow Art & Artists

 ABSTRACT ART RETRO MODERN ART RUSSIAN POP-ART ANALYTICAL ART
 
 • Vladimir Nemukhin
 • Lydia Masterkova
 • Lev Kropivnitsky
 • Yuri Zlotnikov
 • Francisco Infante-Arana
 • Turetskiy Boris
 • Nusberg Lev
 •  
 • Oleg Tselkov
 • Oskar Rabin
 •  
 • Mikhail Roginsky
 • Yevgeny Rukhin
 •  
 • Eric Bulatov
 • Oleg Vassiliev
 •  METAPHYSICAL ART MOSCOW СONCEPTUAL ART SOTS ART PHOTOGRAPHY
   
 • Dmitry Plavinsky
 • Dmitri Krasnopevtsev
 • Vladimir Veisberg
 • Eduard Shteinberg
 • Mikhail Shvartsman
 •  
 • Ilya Kabakov
 • Dmitri Prigov
 • Victor Pivovarov
 • Ivan Chuikov
 • Vladimir Yankilevsky
 •  
 • Komar & Melamid
 • Leonid Sokov
 • Alexander Kosolapov
 • Boris Orlov
 • Grisha Bruskin
 •  
 • Igor Palmin
 •  PHOTOREALISM
   
 • Semyon Faibisovich